I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  CUIDEM LA MEMÒRIA

  CENTRE DE DIA A BARCELONA PER A PERSONES AMB ALZHÈIMER

   

  C/ Saragossa 58, baixos 08006 Barcelona
  (cantonada amb el c/Santjoanistes).

  A 5 minuts de la plaça Lesseps
  i a 2 minuts de la Plaça Molina.

  Trobareu algú de 9h a 17h, de dilluns a divendres.

  Fora d’aquest horari, podeu deixar un missatge al telèfon
  93 217 08 78 i us atendrem el més aviat possible.

  Si ho preferiu poder enviar-nos un missatge a: info@cuidemlamemoria.com

  Política de privacitat

  1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Raó social: CUIDEM LA MEMÒRIA, S.L. (d’ara endavant, la “companyia” o el “responsable”).
  • CIF: B62775960
  • Adreça: CL. SARAGOSSA, 58, BJS-08006-BARCELONA-BARCELONA
  • Telèfon: 932170878
  • Correu electrònic de comunicacions de protecció de dades: info@cuidemlamemoria.com

  1.1. Normativa aplicable

  La nostra política de privacitat ha estat dissenyada d’acord amb el Reglament general de protecció de dades 2016/679 de la UE i Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquesta dada i la derogació de la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

  En facilitar-nos les seves dades, vostè declara que ha llegit i coneix aquesta política de privacitat, donant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

  L’empresa podrà modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de protecció de dades. Aquestes condicions de privacitat poden ser complementades per l’avís legal, la política de cookies i les condicions generals que, si escau, siguin recollides per determinats productes o serveis, si aquest accés implica alguna especialitat en la protecció de dades de caràcter personal.

  1.2. Delegat de protecció de dades

  Cap delegat de protecció de dades designat.

  2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

  El tractament que realitzem de les seves dades personals correspon a les següents finalitats:

  • Facilitar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen
   en aquest lloc web.
  • Contractar els nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura
   d’un contracte comercial.
  • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats de la nostra entitat, així com actualitzacions
   del nostre catàleg de productes i serveis.

  2.1. Termini de conservació de les seves dades

  Conservarem les seves dades personals des del moment en què ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis legalment requerits.

  3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

  La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i comprovar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

  3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

  Omplint els formularis, marcant la casella “Accepto la política de privacitat” i fent clic per enviar les dades, o enviant correus electrònics a l’empresa a través dels comptes habilitades a aquest efecte, l’usuari declara haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

  3.2. Categories de dades

  Les dades recollides es refereixen a la categoria de dades identificatives, com ara: nom i cognoms, telèfon, adreça postal, empresa, correu electrònic, així com l’adreça IP des de la qual accedim al formulari de recollida de dades.

  4. MESURES DE SEGURETAT

  Dins del nostre compromís de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, l’informem que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què està exposat, d’acord amb l’article 32 de la UE 679/2016 GDPR.

  5. CESSIÓ DE DADES

  No es preveuen transferències de dades ni transferències internacionals de les seves dades, excepte les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en els supòsits en què una autoritat judicial ho requereixi.

  6. DRETS DE L’USUARI

  Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret d’oposició al tractament, dret a la portabilitat de les dades i també, revocar el consentiment atorgat.

  6.1. Com exercir els meus drets

  Per exercir els seus drets haurà de contactar amb el responsable del tractament, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, podeu acudir a l’autoritat de control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 932170878 i el correu electrònic:info@cuidemlamemoria.com. Recordi que ha d’acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

  7. CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

  Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la casella corresponent “accepto l’enviament de comunicacions consentiment exprés per remetre-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o qualsevol altre mitjà electrònic per a l’enviament d’informació sobre l’empresa.

  cuidemlamemoria.com - 2024 - by Sonosmedia