Malalts d’Alzheimer

Taller de memòria per a malalts d’Alzheimer

INTRODUCCIÓ

Les persones que presenten una demència (ja sigui Alzheimer o una altra) en una fase molt incipient o que ni tan sols tenen un diagnòstic però el metge ja sospita que alguna cosa no rutlla, poden trobar-se desplaçats en un Centre de Dia. La necessitat d’un intervenció puntual per persones autònomes amb pèrdues de memòria lleus fa que es creïn els Tallers de Memòria.

FUNCIONS COGNITIVES QUE ES TREBALLEN

Totes aquelles implícites en el procés d’aprenentatge i memòria i altres que es veuen afectades per la malaltia d’Alzheimer:

  • Memòria immediata i remota
  • Orientació en el temps i espai
  • Llenguatge, lectura i escriptura
  • Atenció i concentració
  • Comprensió verbal d’ordres
  • Planificació i execució de tasques
  • Reconeixement d’estímuls

Taller de memòria

ELS GRUPS

Treballem en grups reduïts (10-12 persones) dirigits per personal titulat.

HORARIS I FREQÜÈNCIA

Actualment hi ha dos grups de treball en els següents horaris:

  • GRUP 1: de 10.00 a 11.30
  • GRUP 2: de 12.00 a 13.30

Cal venir tres, quatre o cinc dies a la setmana.

A l’Agost no es fan els Tallers de Memòria