Estimulació Cognitiva

Estimulació cognitiva individual per a malalts d’Alzheimer, altres demències, AVC, Ictus…

L’estimulació cognitiva individual és un servei adreçat a aquelles persones que tenen dificultat per adaptar-se al treball en grup, ja sigui perquè presenten unes característiques atípiques en la seva malaltia o perquè són persones que requereixen una atenció més acurada.

El fet de que el terapeuta es dediqui en exclusiva a un malalt permet una millor supervisió del cas i la realització “a mida” d’exercicis per cada individu en funció del grau i tipus de deteriorament que presenta, essent possible, d’aquesta manera el treball de les àrees afectades tenint en compte altres possibles dificultats que pugui presentar l’usuari (sordesa, ceguesa,……)

En l’Estimulació Cognitiva Individual es dissenyen els objectius específics per cada cas concret tot depenent, a més, del nivell d’alfabetització i escolarització previ i de les motivacions personals de cada persona.

Això ens permet atendre casos tan diversos com la malaltia d’Alzheimer, altres demències, AVC…

Les sessions les duu a terme una psicòloga especialitzada en deteriorament cognitiu. Són classes d’una hora de durada i es duen a terme 2 o 3 dies a la setmana.

S’ha de tenir en compte, però, que el treball en grup és més convenient perquè afavoreix la interacció i participació conjunta de tots els integrants, contribuint així, a una socialització per part dels malalts. A més, el fet de treballar amb d’altres persones afectades afavoreix que es creïn lligams emocionals i suport afectiu dins del grup.