Treball amb les famílies

Centre de dia per a malalts d’Alzheimer

COMUNICACIÓ MOLT FLUIDA

A Cuidem la Memòria creiem que és molt important mantenir una comunicació fluida amb la família per tal que es pugui ajudar al malalt coneixent petits detalls que afecten a la cura diària d’un malalt d’Alzheimer. Per això oferim a les famílies que vinguin a parlar amb nosaltres sempre que ho creguin necessari.

TUTORIES SEMESTRALS

Per tal de revisar les dades mèdico-socials dels usuaris realitzem tutories periòdiques amb els familiars.

GRUPS DE SUPORT

Entenem que el cuidador principal necessita rebre suport i cuidar-se ell mateix per poder cuidar amb més energia al seu familiar i amb aquest objectiu hem creat el Grups de Famílies. Mensualment, les famílies de cada grup es reuneixen per tal de conèixer les experiències i vivències d’altres persones que, com ells, estan cuidant un malalt d’Alzheimer en la mateixa fase que el seu familiar. Dins aquests grups, la psicòloga proposa exercicis, dona consells i pautes amb l’objectiu de formar i informar als familiars i cuidadors.