Introducció

Centre de dia per a malalts d’Alzheimer

L’Alzheimer afecta tant el propi malalt com el cuidador, és per això que el Centre de Dia CUIDEM LA MEMÒRIA pretén ajudar en totes dues vessants:

LA DEL MALALT

El Centre de Dia és un espai adreçat a atendre el malalt durant unes hores al dia i oferir-li una intervenció terapèutica (el que podríem anomenar “gimnàstica mental”) adequada als seus dèficits. Volem ajudar el malalt a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.

LA DEL CUIDADOR

Oferim un espai de respir, descans i temps lliure per als cuidadors. A través de grups de suport mensuals, orientem i assessorem, a més d’ajudar-los en la cura diària del malalt d’Alzheimer.
Cuidant el cuidador busquem prevenir situacions de crisi i claudicació d’aquests.